. 11 12 .11 1982 , - WBC   12- , 13- , " ",  (198 )   "". , , , : 25 25 , 21- .

-, ( 11 )   - , 13-   WBC (55,3 ). , . , , . , "" Super Bantam-   6 15 , 55,3 , .  


12 1989 , - , . 12- . , "" , , , "" . , 3- 11- ,   , . , , , . .
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98  99  100  101  102  103  104  105  106  107  108