Notification for all promoters, managers, boxers and judges. Please, take into account that Ural Box Promotion and Kirill Pchelnikov are not registered as promoters at the PBFR.

The Union of professional boxers, where the president is Yuri Arbachakov, does not have any relationships with the PBFR and there is no any PBFR license holder there.list:  Sergei Styopkinlist:  Vyacheslav Gridnev / Herman Klimov  / Eugene MOSKALEV  / Rosalyn Nasibulin / Viktor Panin  / Mikhail Rozhkov / Ramil FAYZUTDINOVlist:  David Avanesyan / Felix AMOEV / ANIKIN Alexander / Bakht Dennis  / Sherzot ISAKZHONOV / Maxim Vlasov / Alexander Ivanov / Kazim Fariz / Kazim Bahruz / Madamin Shaukat / MUSHTRANOV Fedor / Gegham Mkrtchyan / Andrew MERYASEV / Papazov Phaedrus / Andrew TYLILYUK / Husan Sherzod / SHAHNAZARYAN Ike / Vyacheslav Yakovenko / Yevgeniy KLIMOV  / Alesandr KUBICH